StaketLarm förnyar www-sidorna

En lite förnyad look med lite nyare information  på www.staketlarm.fi och www.aitahalytys.fi. Målet var att ha en gemensam design på båda www- sidorna.