ELSTAKET, STAKET,STÄNGSEL, INDUSTRISTÄNGSEL

Ett intelligent larmsystem Den viktigaste fördelen är naturligtvis att staketlarmet både avskräcker och hindrar obehöriga från att ta sig in på det skyddade området. Inbrott och förlorad egendom förorsakar ofta avbrott i företagets verksamhet och kostar stora pengar.

När staketlarmet kopplas på ges en indikation om var intrånget har skett. Bevakningspersonalens åtgärder blir snabbare och effektivare. Staketlarmet är intelligent och klarar också extrema klimatförhållanden.

En sensor avläser naturliga företeelser och larmar t. ex. inte automatiskt när gräset växer sig långt och kommer i kontakt med trådarna. Det sparar många falsklarm, men underhåll är trots allt att rekommendera.

Underhållet kan skötas via vårt förmånliga serviceavtal. Larmet kan integreras med andra system, som t. ex. video-övervakning och strålkastare, vilket ytterligare höjer säkerheten. Elen i staketlarmet är pulserande. Det är lätt att ta sig loss från trådarna, men stöten känns obehaglig. Systemet är godkänt av elinspektionsmyndigheten i Finland.

Staketet blir alarmerande

Det enda som behövs är ett befintligt yttre staket. Staketlarmet placeras alltid, med tanke på säkerheten, innanför ett konventionellt staket. Det kan kopplas ihop med det befintliga staketet eller placeras en bit innanför. Strömstyrkan i staketlarmet är låg, men det finns alltid risk för brännskador om någon ofrivilligt kommer i kontakt med larmtrådarna. Larmet drivs med lågspänning. Vanlig belysningsström räcker. Finns ingen el dragen till området kan systemet kopplas till ackumulatorer eller solceller.

Elsäkerhetstaket Fakta

Aggregat

– Lagrad energi 2 J

– Volt utan belastning 8500 V

– Volt med belastning 500 W 5500 V

– Pulstäthet > 1 sekund

– Drivspänning 12 V DC

– Strömförbrukning 180 mA

– Internationell säkerhetsstandard EN61011

– Fjärrstyrning

– Driftskontroll

– Batteri back up vid strömbortfall

Larm

– Perimetrar som genererar larm:

– Vid avbrott på tråd

– Vid jordkontakt på någon av trådarna

– När två trådar rör vid varandra

Larmslinga

– Sektionsindelning med lågvolt

– Inga begränsningar för sektionsantal på LV

– Högvoltsslingan löper över hela anläggningen

Tråd

– Aluminium / zink HT 2,5 mm

– Detaljer rostfria och galvaniserade

– Antal trådar – minimum 16 trådar

– Kan monteras med 50 mm c/c – då blir antalet ca

– 48 stycken på ett staket som är 2,30 m högt

Vegetation

– Adaptive technology

– Minimerar fellarm vid hög växtlighet